Turbo Polka Party VINYL

Side A:
01 No Borders
02 Russki Style
03 Shapka
04 Olga von der Wolga
05 Paschli

Side B:
06 New Life
07 Vozdukh
08 Senales
09 Last Christmas
10 Baila
11 Turbopolka

24,90 €